Eurohover

Polska firma Eurohover została założona w Warszawie w 2006 r. Specjalizuje się w konstrukcji i budowie poduszkowców. Powstały w niej poduszkowce: sportowo-rekreacyjny Eurohover EH-300, ratowniczo-patrolowy Eurohover EH-400 i sportowo-zawodniczy Eurohover EH-300 ”Racing”.

Konstrukcje:
Eurohover EH-300, poduszkowiec sportowo-rekreacyjny.
Eurohover EH-400, poduszkowiec ratowniczo-patrolowy.
Eurohover EH-300 ”Racing”, poduszkowiec sportowy.

blog comments powered by Disqus