Czerwiński Sergiusz

Sergiusz Czerwiński, syn Piotra, poddany Cesarstwa Rosji, absolwent Uniwersytetu w Petersburgu, przed I wojną światową nauczyciel matematyki w Teodozji na Krymie.

W 1911 r. zbudował wraz ze swymi uczniami szybowiec, dwupłat, typu balansjera, wzo­rowany na konstrukcji Borysa N. Delone, na któ­rym latem 1911 r wykonano wiele udanych lotów w Teodozji, a podczas wakacji 1912 r. w Jałcie, wyko­nując starty z holu na linie ciągniętej przez pomocni­ków.

W 1911 r., chcąc zyskać dużą po­wierzchnię roboczą śmigła lotniczego i zwiększyć tą drogą siłę jego ciągu opracował sposób kształtowania łopat śmigła powietrznego, sposób wykonania śmigła wolnego, dwułopatowego, o dużej powierzchni łopat, osadzonych na piaście. Było to śmigło stałe, którego łopaty oparto na konstrukcji szkieletowej (szprychy, wychodzące promieniście od piasty, pod różnymi kątami, kształtujące profil łopaty, obrys i kąty nasta­wienia śmigła) obciągniętej obustronnie tkaniną lub metalową blachą. Rozwiązanie to zgłosił 30.09.1911 r. do opatentowania w Rosji. Patent nr 25 703 wydano mu 28.11.1913 r.

W 1913 r. zgłosił w Austrii do opatentowa­nia samolot. Patent nr 66.955 wydano mu 15.04.1914 r. W celu zwiększenia statecz­ności poprzecznej płatowca jedno- lub wielopłatowego końcówki płatów zaopatrzono w uszy (zamontowane pod kątem rozwartym w stosunku do płata). Rozwiązania zawarte w tych memoriałach paten­towych wykorzystał, zgłaszając 11 czerwca 1914 r. do Głównego Zarządu Wojskowo-Technicznego (GWTU) propozycję realizacji samolotu wojskowego (bombowego) swego projektu, który określał mianem "Grenadier".

W II Rzeczypospolitej aktywny propagator szy­bownictwa, pilot, autor wielu książek o szybownic­twie, konstruktor lotniczy. W 1927 r. zbudował następny szybowiec.

Konstrukcje:
Czerwiński szybowiec (1911), 1911, szybowiec pionierski.
Czerwiński samolot, 1913- 1914, projekt samolotu pionierskiego.
Czerwiński "Grenadier", 1914, projekt samolotu pionierskiego, bombowego.
Szybowiec Koła Lotniczego w Dubnie, 1926, szybowiec szkolny, amatorski.
Czerwiński szybowiec (1927), 1927, szybowiec szkolny, amatorski.

Galeria

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[4] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[5] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus