Chmieliński "Flying Machine", 1917

Projekt aerodyny bombowej i transportowej. USA/Polska.

Emigrant z Polski Grzegorz (Gregory) Chmieliński, zamieszkały w Chicago, opracował projekt maszyny latającej. Wynalazek zgłoszony w grudniu 1917 r. do US Patent Office uzyskał amerykański patent w sierpniu 1918 r. Maszyna zaliczona do grupy aerodyn, przeznaczona była do przewozu dużych wojskowych ładunków transportowych oraz jako samolot bombowy.

Wynalazca przesłał 25 IX 1919 r. do MSWojsk. ofertę budowy swojej konstrukcji. Załączone rysunki z dokumentacji patentowej przedstawiały jednak surrealistyczną konstrukcję przypominającą statki powietrzne z powieści Juliusza Verne. Wynalazca działał zapewne w odosobnieniu od ukształtowanej już w pełni lotniczej myśli technicznej, projektując tak dziwny i dalece odstający od schematu statek latający. Opinia Wydziału Technicznego SŻN listopada 1919 r. była odmowna z komentarzem, że pomysł ten nie ma żadnej wartości.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus