Sznapka Zdzisław

Instruktor lotniowy i konstruktor Zdzisław Sznapka. (Źródło: Henryk Falandysz).
W 1975 r. Zdzisław Sznapka rozpoczął budowę pierwszej lotni ”Seagull II”. Była to zarazem jedyna lotnia oparta na gotowych planach. Wszystkie pozostałe konstrukcje lotni i wózków motolotniowych to oryginalne projekty Z. Sznapki. W latach 1970-tych powstały lotnie ”Polot”, ”Skorpion” i ”Karat”. W latach 1979-1980 została zbudowana lotnia ”Kanion Alfa”,  która zapoczątkowała powstanie całej słynnej rodziny lotni. Konstruktor zachował wspólną nazwę ”Kanion” dodając kolejne litery alfabetu: G (Golf), H (Hotel), I (India), K (Kilo). Przyporządkowane literom nazwy służą, zgodnie z międzynarodową konwencją, do literowania podczas korespondencji radiowej w lotnictwie.

W 1980 r. powstała, najbardziej popularna lotnia ”Kanion Bravo”. Początkowo używana była do latania swobodnego, następnie w miarę rozwoju motolotniarstwa stosowana również jako skrzydło do motolotni. W latach 1980-tych powstały lotnie  ”Kanion Charli”, ”Kanion Delta”, ”Kanion Ecco”, ”Kanion Golf”, ”Kanion Foxtrot”, ”Kanion Hotel”, ”Kanion India”, ”Kanion Juliett”, ”Kanion Kilo” i ”Kanion Lima”. Były to lotnie wyczynowe, przeznaczone do rywalizacji zawodniczej. Konstruktor pragnął tworzyć lotnie, które dorównałyby światowej czołówce. Był to okres intensywnego rozwoju lotniarstwa na świecie. Lotnie Z. Sznapki nie ustępowały konstrukcją światowym, jedynym słabym punktem był brak dobrych materiałów, w szczególności na pokrycia. Wszystkie ”Kaniony” były bardzo popularne. Latały nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W tym okresie szczególnie popularne były w krajach socjalistycznych.

W sierpniu 1981 r. w Międzybrodziu Żywieckim Zdzisław Sznapka dokonał oblotu ULM-a ZS własnej konstrukcji.

W 1987 r. Zdzisław Sznapka założył Firmę Kanion, w której powstały następne projekty lotni oraz wózków motolotniowych. Nazwa firmy powstała od najpopularniejszej lotni ”Kanion Bravo”.  W 2000 r. został opracowany wózek motolotniowy ”Grand 2000” oraz skrzydło do motolotni o tej samej nazwie. W 2004 r. opracowany został wózek paralotniowy ”Paragrand”.

Konstrukcje:
Sznapka ”Seagull”, 1975-1976, lotnia.
Sznapka ”Polot”, 1977, lotnia.
Sznapka ”Skorpion”, 1978, lotnia.
Sznapka ”Karat”, 1979, lotnia.
Sznapka ”Kanion Alfa”, 1979-1980, lotnia.
Sznapka ”Kanion Bravo”, 1980, lotnia.
Sznapka ”Moplik”, 1980, wózek motolotni.
Sznapka ”Kanion Charli”, 1980-1981, lotnia.
Sznapka ”Kanion Delta”, 1981, lotnia.
ZS, 1981, ultralekki motoszybowiec.
Sznapka ”Kanion Ecco”, 1982, lotnia.
Sznapka ”Kanion Kilo”, lata 1980-te, lotnia.
Sznapka ”Kanion Golf”, 1982, lotnia
Sznapka ”Kanion Foxtrot”, 1983, lotnia.
Sznapka ”Kanion Hotel”, 1984, lotnia.
Sznapka ”Pulsar”, 1984, wózek motolotni.
Sznapka ”Kanion India”, 1985, lotnia.
Sznapka ”Kanion Juliett”, 1986, lotnia.
Sznapka ”Kanion Kilo”, 1987, lotnia.
Sznapka ”Kanion Lima”, 1986, lotnia.
Sznapka ”Kanion Grand 2000”, 2000, lotnia.
Sznapka ”Grand 2000”, 2000, wózek motolotni.
Sznapka ”Paragrand”, 2004, wózek motolotni.

Źródło:

[1] Kucharski Henryk ”Rekordy z Żaru”. Skrzydlata Polska nr 33/1987.
[2] Kanion- Sznapkoloty dla każdego.
[3] Wojciechowski J. ”Ultralekkie szybowce i samoloty”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[4] Kibiński J. ”Lotniarstwo dla każdego”. Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.

blog comments powered by Disqus