Moyes GTR, 1985

Lotnia. Australia.
Lotnia Moyes GTR w locie. (Źródło: via " HANG GLIDER BIBLE - Delta-club 82 ").
Lotnia Moyes GTR została zaprojektowana i zbudowana w znanej australijskiej firmie Moyes Delta Gliders.

W Polsce.

Lotnie Moyes GTR używane były również w Polsce. We wrześniu 1996 r. Andrzej Binkowski latał na tej lotni na górze Żar podczas obchodów 20-lecia lotniarstwa w Beskidach.

Źródło:

[1] ”Lotniarstwo w Polsce”.

blog comments powered by Disqus