Majewicz- Mirański "Pelikan", ok. 1976

Lotnia. Polska.
Jerzy Majewicz podczas lotu na lotni "Pelikan". Ogólnokrajowy Zlot Lotniarzy w Jeżowie Sudeckim (4- 6.06.1976 r.). (Źródło: Skrzydlata Polska nr 30/1976).

Prawdopodobnie w 1976 r. Jerzy Majewicz, wspólnie z Janem Mirańskim, zbudował lotnię "Pelikan", która należała do lotni II generacji. Wzorowana była na znanej lotni typu "Flamingo". Lotnia została pokryta wielo­barwnym ortalionem o starannym rozwiąza­niu kolorystycznym.

Jerzy Majewicz latał na niej podczas Ogólnokrajowego Zlotu Lotniarzy w Jeżowie Sudeckim, który odbył się w dniach 4- 6.06.1976 r. Ta wysokowyczynowa lotnia, świetnie wyko­nana pod względem mechanicznym i aerody­namicznym, budziła ogólny zachwyt.

 

Źródło:

[1] Kibiński J. ”Lotniarstwo dla każdego”. Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.
[2] Fedorowicz A. " Ogólnokrajowy Zlot Pilotów Lotni, Jeżów 76". Skrzydlata Polska nr 30/1976.
blog comments powered by Disqus