Kompol "Stratus R 8E", 1979

Lotnia. Polska.

W 1979 r. w Akademickim Klu­bie Lotniarskim Politechniki War­szawskiej została zbudowana lotnia bezdźwigarowa "Stratus R 8 E". Konstruktorem lotni był Grzegorz Rycaj. Była dalszym rozwojem konstrukcji "Stratus R 6".

Lotnia "Stratus R 8 E" posiadała polepszone właściwości przy lądo­waniu. Było to wynikiem zastoso­wania, wykonanych z kompozytu szklano-epoksydowego, sprężystych ścinów umożliwiających korzystne odkształcanie się powłoki (skręce­nie, wybrzuszenie) przy przeciągnię­ciu.

W 1979 r. zostały przeprowa­dzone przez członków AKL, stu­dentów specjalności lotniczej wy­działu MEiL badania tunelowe mo­deli lotni Seagull III i  i "Stratus R 8 E". Celem tych badań była analiza porównaw­cza podstawowych charakterystyk aerodynamicznych oraz wizualizacja opływu obydwu lotni. Jednocześnie uzyskano w ten sposób wiele infor­macji o aerodynamice skrzydła R8 E.

Brak bliższych danych.

Źródło:

[1] Kibiński J. ”Lotniarstwo dla każdego”. Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.
[2] Masztalski B., Rycaj G. "Lotnie bezdźwigarowe". Skrzydlata Polska nr 20/1980.
blog comments powered by Disqus