WWS "Tryton", 1938

Projekt szybowca transportowego. Polska.
W 1938 r. opracowano dla Wojskowych Warsztatów Szybowcowych przy współudziale inżynierów Wacława Czerwińskiego i Michała Bleichera projekty wstępne kilku szybowców. Jeden z nich WWS ”Tryton” przeznaczony był do transportu drużyny piechoty w pobliże pola walki. Szybowiec miał mocną konstrukcję półskorupową wykonaną z drewna.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus