Wołowski samolot stateczny, 1923

Projekt samolotu doświadczalnego. Polska.
Model aerodynamiczny samolotu kpt. inż. Jana Wołowskiego o automatycznej stateczności, zaprojektowanego w WCLB w 1922 r. (Źródło: Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004).

Kpt. inż. Jan Wołowski opracował w 1922 r. w Wojskowej Centrali Badań Lotniczych projekt samolotu automatycznie statecznego. Zgłosił do opatentowa­nia w polskim Urzędzie Patentowym automatyczne­go statecznika do płatowców. W warsztacie Centralnych Zakładów Lotniczych na Mokotowie ukończył we wrześniu tego samego roku model w skali 1:10, który poddał badaniom w tunelu aerodynamicznym Politechniki Warszawskiej. Budowę samolotu podjęto w 1923 r., ale już w 1924 r. definitywnie ją porzucono. Samolotu nigdy nie ukończono

Reminiscencją zainte­resowań wynalazcy stabilizatorem automatycznym był jego udział w Wystawie Modeli Lotniczych i Aerofoto, którą w kwietniu 1924 r., zorganizowała w Warszawie Liga Obrony Powietrznej Państwa. Wołowski wystawiał na niej model doświadczalny samolotu dysponującego płatem montowanym nad kadłubem przegubowo. W przypadku przechylania się samolotu płat górny przesuwał się w kierunku kadłuba, co miało zapewniać samoczynną stateczność poprzeczną aparatu w locie. Być może kontynuował tutaj swe doświadczenia i prace związane z porzuconą w 1911 r. budową samolotu własnej konstrukcji w RBWZ (patrz Wołowski-Piotrowski samolot samostateczny). Model Wołowskiego budził żywe zaintere­sowanie publiczności i prasy.

Wynalazca podnosił, że wkrótce wykona serię doświadczeń na stanowisku przygotowanym na dachu wagonu towarowego, włą­czonego w skład pociągu pospiesznego, a jego sposób zapewniania automatycznej stateczności poprzecznej płatowców może posiadać ogromne znaczenie dla ciężkich samolotów transportowych i bombowych.

Galeria

  • Projekt samolotu kpt. inż. Jana Wołowskiego o automatycznej stateczności, zaprojektowanego w WCLB w 1922 r. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[4] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus