Wójcicki Stanisław

Prof. dr inż. Stanisław Wójcicki urodził się w 1922. W 1946 ukończył Politechnikę Łódzką i uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Technicznym Lotnictwa (późniejszym Instytucie Lotnictwa), na stanowisku kierownika oddziału a następnie kierownika Zakładu Silników Bezsprężarkowych. Zajmował się zagadnieniami spalania w silnikach pulsacyjnych, strumieniowych i rakietowych. Pracując w Instytucie, obronił pracę doktorską i został zatrudniony jako asystent na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Termodynamiki.

Pod jego kierunkiem opracowano szereg silników pulsacyjnych, strumieniowych, m.in. do napędu śmigłowca doświadczalnego JK-1 ”Trzmiel”, wykonywano prace z dziedziny techniki rakietowej, m.in. kierowany pocisk przeciwpancerny "Diament".

W 1964 r. został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Opublikował kilka artykułów i kilka książek m.in. Zasady eksperymentu, Spalanie. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa.

We wrześniu 1968 r. zwolnił się z Instytutu Lotnictwa i przez wiele lat pełnił obowiązki konsultanta. Na początku lat 1980-tych wyjechał do USA, gdzie do przejścia na emeryturę wykładał na Washington State University, Pullman, WA.

Konstrukcje:
IL "Diament" (RPP), 1960, przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy.

Źródło:

[1] Grzegorzewski J., Królikiewicz T. ”80 lat Instytutu Lotnictwa”. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Warszawa 2006.
blog comments powered by Disqus