ZB-1 (E3), 1925

Balon wolny szkolno-treningowy i zawodniczy. Polska.
Balon ”Gdynia” (SP-AHX) typu ZB-1 należący do Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. (Źródło: archiwum).
W miarę uzyskania doświadczenia w szkoleniu pilotów zaczęto odczuwać potrzebę posiadania bardziej zróżnicowanego sprzętu niż uniwersalnej standardowej klasy E2. Biuro konstrukcyjne wytwórni balonów w Legionowie opracowało kilka projektów balonów szkolnych, treningowych i zawodniczych, których oferta była skierowana zarówno do wojska, jak i do klubów oraz na eksport.

Pierwszą samodzielną konstrukcją por. pil. bal. Zbigniewa Burzyńskiego, kierownika biura technicznego CZB był balon szkolno- treningowy i zawodniczy ZB-1 (E3) o pojemności 1200 3. Udźwig znacznie większej powłoki aerostatu pozwalał na długie loty szkolne instruktora z dwoma uczniami. Nowy balon otrzymał nazwę "Wilno". Bardzo dobrze spełniał oczekiwania wojska w lotach szkolnych, do treningu załóg i startów w zawodach. Odznaczał się wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami dającymi mniejszy ciężar balonu dzięki modernizacji konstrukcji sieci i powłoki. Zdobyte doświadczenie eksploatacyjne pozwoliło na zbudowanie w 1928 r. kolejnego ulepszonego balonu tej klasy pod nazwą "Gdynia" (SP-AHX), zamówionego tym razem przez Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej do startu w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Balony ZB-1 (E3)  budowane były od 1925 do 1939 r. Razem wyprodukowano 9 egz.: 5 dla wojska i 4 dla klubów.

Nazwy balonów:
- "Wilno"- właściciel: 1 Batalion Balonowy w Toruniu, rok produkcji: 1925,
- "Gdynia" (SP-AHX)-  właściciel: Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej, rok produkcji: 1929 (wg [4]- 1928),
rejestracja: prawdopodobnie zarejestrowany w 1932 r. Wyrejestrowany w październiku 1933 r.,
- "Legionowo" (SP-ANH)- właściciel: Koło Balonowe przy Aeroklubie Warszawskim, rok produkcji: 1933, rejestracja: 5 maja lub września 1935 r.,
- "Gryf"- właściciel: 1 Batalion Balonowy w Toruniu, rok produkcji: 1936,
- "Katowice"- 2 Batalion Balonowy w Legionowie,
- "Syrena" (SP-ANC)- właściciel: Aeroklub Warszawski, rok produkcji: 1934, rejestracja: 2.05.1935 r.,
- "Mestwin" (SP-BNC)- właściciel: Aeroklub Pomorski, rok produkcji: 1938, rejestracja: 8.05.1938 r.,
- "Wisła" (SP-BPF)- właściciel: Aeroklub Warszawski, rok produkcji: 1938, rejestracja: 6.09.1938 r.,
- "Mościce IV" (SP-?)- właściciel: Mościcki klub Balonowy, rok produkcji: 1939.

Konstrukcja:

Dane techniczne ZB-1 (E3) (wg [1]):
Średnica powłoki- 13,2 m, wysokość- 19,4 m, objętość nominalna- 1200 m3.
Masa własna- 340 kg.

Galeria

  • Balon ”Legionowo” (SP- ANH) typu ZB-1 należący do Koła Balonowego przy Aeroklubie Warszawskim. (Źródło: archiwum).
  • Balon ”Syrena” (SP- ANC) typu ZB-1 z Aeroklubu Warszawskiego. (Źródło: archiwum).
  • Balon ”Mestwin” (SP- BNC) typu ZB-1 należący do Aeroklubu Pomorskiego. (Źródło: archiwum).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
[3] "Polskie balony gazowe okresu międzywojennego". Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok.
[4] Matuszelański M. "Sport balonowy w Polsce w okresie międzywojennym. Zarys problematyki". Prace Naukowe Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna nr 1/2015.
blog comments powered by Disqus