WWB-BON, 1934-1935

Projekt balonu obserwacyjnego na uwięzi. Polska.

W 1934/35 r. biuro techniczne Wojskowych Warsztatów Balonowych w Legionowie opracowało projekt balonu obserwacyjnego własnego typu. Konstruktorami byli mjr inż. Stanisław Mazurek, kierownik WWB i inż. Józef Paczosa, główny konstruktor. Balon BON (Balon Obserwacyjny Nowy) odznaczał się małym współczynnikiem oporu aerodynamicznego, mniejszą wrażliwością na silny wiatr i wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Miał być następcą licencyjnych WBS-BD.

Wobec decyzji KSUS o rezygnacji z balonów jako środka obserwacji, podjętej w październiku 1936 r. budowa balonu została zaniechana.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus