WBS- Piccard, 1935

Projekt balonu stratosferycznego. Polska.
Projekt balonu stratosferycznego WBS-Piccard. (Źródło: rys. Krzysztof Luto).
Prof. August Piccard podczas pobytu w Polsce 7-14.05.1935 r. złożył wizytę w Legionowie, gdzie przeprowadził pertraktacje na temat wspólnego lotu do granic stratosfery. Uczony zamierzał osiągnąć wysokość przekraczającą 30 500 m. Profesor przedstawił swój projekt stratostatu proponowanego do zbudowania w Wytwórni Balonów i Spadochronów. Konstrukcja odznaczała się dość niezwykłym kształtem. Na właściwą powłokę o objętości 113 000 m3 była nasadzona druga o objętości 7000 m3. Była to tzw. czapka Piccarda napełniana gazem przez osobny rękaw. Wypełniony czub balonu unosił resztę pofałdowanej powłoki długości 80 m. W miarę wznoszenia się w górne warstwy atmosfery, gaz swobodnie wypełniał właściwą powłokę, aż do nabrania pełnego kształtu na pułapie.

Rozmowy z uczonym utknęły w martwym punkcie. Przyczyną były sprawy finansowe i dodatkowe warunki postawione stronie polskiej. Ponadto zmarł w tym czasie marszałek Józef Piłsudski i w kraju zapanowała żałoba.

W Wytwórni Balonów i Spadochronów postanowiono później opracować własny projekt stratostatu WBS-LOPP, któremu początkowo patronowała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).

Dane techniczne WBS-Piccard (wg [1]):
Objętość- 120 000 m3, średnica- 60 m, średnica czapki Piccarda- 25 m, wysokość na starcie- 130 m, wysokość na pułapie- 110 m.
Pułap- 30 500 m.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
blog comments powered by Disqus