RM-8, 1964-1965

Projekt rakiety meteorologicznej. Polska.
W latach 1959-1961 została zrealizowana za granicą koncepcja użycia dział artyleryjskich do sondowania atmosfery. W latach 1963-1964 odpowiednio przystosowane działa z pociskami podkalibrowymi zostały wprowadzone w USA i Kanadzie do służby sondażowej. Największe zastosowanie znalazł system, oparty na wykorzystaniu działa kalibru 120 mm, wyrzucający specjalne pociski-sondy na wysokość 70 km. Za pomocą tych sond dokonywano pomiarów wiatru metodą dipoli.

W 1964 r. w Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM został opracowany projekt przystosowania moździerza kalibru 160 mm do wyrzucania rakiet RM-8 (wersji rakiety RASKO-3). Konstruktorem był mgr. inż. Jacek Walczewski. Wg obliczeń pułap rakiety miał wynosić 8 km. Miał to być wstąp do opracowania sondy działowej. Projekt ten nie został zrealizowany.

Źródło:

[1] Walczewski J. ”Polskie rakiety badawcze”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1982.
blog comments powered by Disqus