Szkulnik Leopold

Przy samolocie Lebied L-11 stoją do lewej E. I. Markow, Ł. P. Gonczarow, Leopold Szkulnik oraz mistrz montażu Berg. Lato 1916 r. (Źródło: archiwum).

Leopold Szkulnik urodził się w 1884 r. Był poddanym Cesarstwa Rosyjskiego. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach rewolucji 1905 r. Znalazł się na emigracji w Niemczech, tam też ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki w Darmstadt. Kilka lat pracował jako konstruk­tor w firmie Albatros Flugzeugwerke w Johannisthal pod Berlinem.

Leopold Szkulnik znakomicie znał niemiecki przemysł lotniczy, którego centrum znajdowało się w Johannisthal. Tutaj funkcjonowały słynne wytwórnie lotnicze Albatros. LVG, Fokker, a także cywilne i wojskowe szkoły pilotów i mechaników. W 1914 r. powrócił do Rosji. Przywiózł z sobą do komplety rysunków wykonawczych nie tylko wszyst­kich budowanych w Johannistahl typów Albatros, ale także pełnej dokumen­tacji dla samolotów typu LVG i Aviatik. Zatrudniony został w biurze konstrukcyjnym Towarzystwa Akcyjnego Żeglugi Powietrznej W. A. Lebiediew. W tym samym roku, po objęciu przez Witolda Jarkowskiego stanowiska dyrektora wytwórni, L. Szkulnik został kierownikiem Biura Technicznego. Znany był również z opracowania konstrukcji obrotnicy karabinu maszynowego i wyrzutnika bombowego swego systemu, wprowadzonych na uzbrojenie samolotów Lebiediewa.

Na tym stanowisku pracował do końca istnienia firmy. W 1917 r., jako przedstawiciel zakładu, uczestniczył we wszystkich demokra­tycznych zjazdach i wiecach. W czasie jednego z nich pobili go robotnicy własnego zakładu. Dalszy jego los nie jest znany. Według jednych świadectw zginął w 1918 r., według innych emigrował do Niemiec, a może i do Polski.

Konstrukcje:
Lebied ”Monocoque 11” (”Monocoque D”, Lebied- Sport, Lebied-11), samolot myśliwski.
Lebied L-8, 1914, samolot rozpoznawczy, szkolny.
Lebied "Rosyjski Albatros", 1915, samolot rozpoznawczy, szkolny.
Lebied LM-1, 1915, wodnosamolot lub samolot rozpoznawczy.
Lebied L-11, 1915, samolot rozpoznawczy, szkolny.
Lebied LM-2, 1916, wodnosamolot lub samolot rozpoznawczy, szkolny.
Lebied L-13, 1916, projekt samolotu rozpoznawczego.
Lebied L-12, 1917, samolot rozpoznawczy, szkolny.
Lebied L-16, 1917, samolot rozpoznawczy.
Lebied L-17, 1917, samolot rozpoznawczy.
Lebied L-18, 1917, samolot rozpoznawczy.
Lebied L-21, 1917, samolot rozpoznawczy.
Lebied L-24, 1917, projekt samolotu rozpoznawczego.

Źródło:

[1] Januszewski S. ”Witold Jarkowski. Inżynier aeronauta- pionier lotnictwa”. Politechnika Wrocławska. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2006.
[2] Januszewski Stanisław „Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus