Szender Marcin

Marcin Szender urodził się w 1972 r.

W latach 1996-1997 realizował na Politechnice Warszawskiej program Kameleon. Był to projekt i wykonanie struktury oraz wyposażenie i próby w locie bezzałogowych statków latających dla patrolowania lasów (ochrona przeciwpożarowa). W latach 1995-1999 był szefem zwycięskiego zespołu Politechniki Warszawskiej w konkursie AeroDesign organizowanym przez Society Automotive Engineering (SAE) na modele udźwigowe.

W 1998 r. ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a w 1999 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA), London Business School + Politechnika Warszawska. Na początku lat 2000- nych był doktorantem Politechniki Warszawskiej.

W 2001 r. założył firmę MSP Marcin Szender, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji cywilnych i wojskowych bezzałogowych aparatów latających.

Marcin Szender brał udział w realizacji projektu samolotu szkolno-treningowego EM-10 ”Bielik”.

Konstrukcje:
HGMS-4 "Meleager II", 1995, bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.
Kameleon, 1996-1997, bezpilotowy patrolowy aparat latający.

Źródło:

[1] PL-ISKRA II-OPIS.
[2] MSP Marcin Szender.
[3] Goraj Z. „Zakład SiŚ oraz Centrum Kształcenia Konstruktorów Lotniczych, najważniejsze projekty badawcze”. Politechnika Warszawska, MEiL, ITLiMS, ZSiS. Warszawa 2009.
blog comments powered by Disqus