Skoda C-I, okres I W. Ś.

Samolot rozpoznawczy. Austro-Węgry.
W Polsce.

Wg [1] w polskich archiwach podana jest informacja sugerująca użytkowanie w Polsce samolotów Skoda C-I. Informacja ta powstała prawdopodobnie w wyniku popełnienia błędu przez ówczesnych kancelistów. W rzeczywistości był to samolot Brandenburg C-I wyposażony w silnik Hiero produkowany w produkowanych w zakładach Skody w Pilznie.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona, Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus