Siegel Mieczysław

Mieczysław Siegel w kabinie szybowca MS-1. (Źródło: Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004).

Mieczysław Siegel, nauczyciel wiejski ze Skrzynic k/Lublina, w okresie międzywojennym konstruktor szybowców i samolotów.

Po przeprowadzeniu w 1910 r. pomiarów siły nośnej i oporu profili wyposażył w 1911 r. rower w skrzydła. Maszynę te wypróbował zjeżdżając ze stromych pagórków.

Do budowy szybowców powrócił w 1923 r., w cza­sie gdy nadal pracował jako nauczyciel w Skrzynicach. W czasie wakacji zbudował swój pierwszy szybowiec, który oznaczył MS-1. Drugim szybowcem był MS-2, zbudowany podczas wakacji w 1924 r. Następny szybowiec MS-3 zbudował podczas wakacji w 1925 r. W 1926 r. Mieczysław Siegel opracował projekt szybowca MS-4. Jego budowę rozpoczął Roman Szynkiewicz wraz z Sieglem, lecz wkrótce się z nim rozstał. Budowę szybowca Szynkiewicz zakończył samodzielnie w 1928 r.

W 1926 r. Mieczysław Siegel zaprojektował jednomiejscowy samolot sportowy MS-5. W 1927 r. konstruktor przeprowadził próby statyczne. W 1928 r. powstał zmodyfikowany egzemplarz samolotu, oznaczony MS-6, niestety z braku silnika nie został oblatany. Projekt samolotu MS-7 z 1929 r. pozostał niezrealizowany. W latach 1930- 1934 zbudował trzy szybowce szkolne: MS-8 ”Wróbel”, MS-9 ”Wróbel - ulepszony” oraz MS-10 ”Wróbel III”. W 1936 r. powstał  motoszybowiec MS-11. W 1936 r. zbudował prosty szybowiec szkolny MS-12, przeznaczonego do początkowego szkolenia. W 1937 r. rozpoczął budowę następnego prostego szybowca szkolnego, ale jego budowa nie została ukończona.

W latach 1937-1938 powstał szybowiec treningowy MS-13 ”Bocian” (”Bociek”). W 1939 r. M. Siegel zaprojektował ulepszoną wersję- MS-14, która miała służyć do lotów żaglowych. Jego budowę przerwał wybuch II wojny światowej.

Konstrukcje:
Siegel latający rower, 1911, szybowiec pionierski.
MS-1, 1923, szybowiec amatorski.
MS-2, 1924, szybowiec amatorski.
MS-3, 1925, szybowiec amatorski.
MS-4, 1928, szybowiec amatorski.
MS-5, 1927, amatorski samolot sportowy.
MS-6, 1928, amatorski samolot sportowy.
MS-7, 1929, projekt amatorskiego samolotu sportowego.
MS-8 ”Wróbel”,, 1930, amatorski szybowiec szkolny.
MS-9 ”Wróbel - ulepszony” (”Wróbel II”), 1933, amatorski szybowiec szkolny.
MS-10 ”Wróbel III”, 1934, amatorski szybowiec szkolny.
MS-11, 1936, amatorski motoszybowiec.
MS-12, 1936, amatorski szybowiec szkolny.
MS prosty szybowiec szkolny, 1937, amatorski szybowiec szkolny.
MS-13 ”Bocian” (”Bociek”), 1938, amatorski szybowiec treningowy.
MS-14, 1939, amatorski szybowiec treningowy.

Galeria

  • Mieczysław Siegel w kabinie szybowca MS-13 ”Bocian”. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 3).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[4] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.
blog comments powered by Disqus