Rumszewicz Jarosław

Od lewej: Jarosław Rumszewicz, Krzysztof Piwek i Jerzy Gawron obserwują pierwszy lot samolotu PZL M21 ”Dromader Mini”. Mielec, 18.06.1982 r. (Źródło: ze zbiorów Jarosława Rumszewicza).

Jarosław Rumszewicz urodził się 20.02.1946 r. w miejscowości  Iłowo koło Działdowa jako syn Edmunda i Reginy z domu Rumszewicz. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie, maturę zdał w 1963 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność: samoloty i śmigłowce. W 1971 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W tym czasie należał do Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po szkoleniu w lecie 1971 r. uzyskał uprawnienia pi­lota szybowcowego II klasy, a później uzyskał srebrną odznakę szybowcową. 

3.09.1971 r. z nakazu pracy został za­trudniony w WSK Mielec na stano­wisku starszego konstruktora w Zakładzie Doświadczalnym (w dniu 8.01.1972 r. otrzymał nazwę Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego). 1.12.1972 r. został kierownikiem Sekcji Nowych Opraco­wań, a od 1.07.1976 r. pracował jako specjalista konstruktor. Brał udział w pracach projektowych nad samolotami rolniczymi: turbośmigłowym PZL M14 (konstruował połączenie kabiny pilota ze zbiornikiem na chemikalia) i odrzutowym PZL M15 (prowadził sekcję "nowych opracowań" i konstruował główną część kadłuba spinającą skrzydło górne z dolnym oraz zawierającą przedział zabudowy silnika, opracowywał również system mocowania zbiorników na chemikalia pomiędzy skrzydłami). W 1972 r., w trakcie prac nad samolotem PZL M15, pracując po godzinach pracy skonstruował ultralekki samolocik (motoszybowiec) "Skoczek". Następnie do pracy nad samolotem dołączył mgr inż. Tadeusz Widełka. Samolot otrzymał wówczas oznaczenie RW-01 "Skoczek". W 1976 r. jego budowa została przerwana.

Od października 1974 r. brał udział w pracach koncepcyjnych, konstrukcyjnych, budowie prototypów, próbach w locie, próbach eksploatacyjnych w Egipcie, procesie ceryfikacji (nie tylko polskiej) samolotu rolniczego PZL M18 "Dromader". W projekcie technicznym kierował sekcją, która opracowywała dokumentację konstrukcyjną kadłuba samolotu.

W 1978 r. uzyskał specjalizację zawodową pierw­szego stopnia. 1.04.1980 r. mianowano go kierownikiem Zespołu Zadaniowego Samolotu PZL M21, a od 1.04.1981 r. do 1.03.1988 r. pełnił  funkcję głównego konstruktora PZL M21 "Dromader Mini" (po­czątkowa nazwa "Lama") i PZL M25 "Dromader Mikro". 1.03.1988 r. powierzono mu funkcję specjalisty konstruktora pełniącego obowiązki zastępcy głównego konstruktora PZL M18 "Dromader" i pełnił je do 31.03.2004 r., kolejno w ramach Zakładu Lotniczego, Zakładu Lotniczego Sp. z o.o. i Pol­skich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. W pierwszej połowie lat 1980-tych (?) brał udział w pracach nad projektem ultralekkiego samolotu sportowego (konstruktorzy: mgr inż. Krzysztof Piwek oraz mgr inż. Tadeusz Widełka).

W związku ze sprzedażą, rozwojem, marketingiem i eksploatacją samolotów produkcji mieleckiej wielokrotnie przebywał poza granicami kraju (Bułgaria, Belgia, Egipt, Finlandia, Francja, Iran, Jugosławia, Kuba, Litwa, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA). W większości były to delegacje wielomiesięczne.

Jest współautorem wynalazków, które zostały opatentowane, są to m.in.: "Samolot, zwłaszcza typu gos­podarczego"  (nr  146655.   1981 r.), "Urządzenie zwiększające efektywność klapy" (nr 145988, 1981 r.), "Schodek za­budowany   w   konstrukcję   pojazdu transportowego, zwłaszcza aparatu la­tającego" (nr 157041. 1982 r.). "Zbiornik miękki, zwłaszcza jako pojemnik do­datkowy paliwa dla rolniczych pojaz­dów powietrznych" (nr 179643, 1984 r.), „Mechanizm pedałowy, zwłaszcza dla pojazdów  napędzanych  siłą mięśni ludzkich" (nr 171047, 1993). 

W latach 1984-1988 kierował praca dyplomową czterech uczniów Technikum Mechanicznego w Mielcu- budową samolociku WD-II mod. "Gacek", który zdobył I nagrodę na Zlocie Konstrukcji Amatorskich we Wrocławiu w 1988 r. W 1990 r. opracował projekt ultralekkiego samolotu rolniczo-patrolowy PZL MXX "Leaper". W 1991 r. brał udział w pracach nad projektem rodziny samolotów lekkich AW-1AW-2AW-3, opracowywanej we współpracy z włoską firmą Avianord Aeroseruzi. W 1992 r. opracował, na zamówienie dr Reinera Stemme (właściciela firmy Stemme GmbH & CO. KG) projekt wstępny samolotu dyspozycyjnego Stemme S 20 w układzie "kaczka", natomiast w 1999 r. projekt wstępny jednomiejscowego samolotu transportowego.

Od 11.10.2004 r. pracował jako konstruktor mechanik w firmie "Bury" Sp. z o.o., produkującej wówczas urządzenia elektroniczne- głównie urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych i urządzenia nawigacyjne GPS dla samochodów. 12.10.2006 r. podjął pracę jako konstruktor w firmie MELEX, produkującej pojazdy elektryczne, głównie wózki golfowe. W dniu 8.05.2008 r. przeszedł na emeryturę.

Posiada stopień podporucznika rezerwy. Wy­różniony został m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką "Zasłużony dla Przemysłu Maszynowego", Pań­stwową Nagrodą Zespołową II stopnia w dziedzinie techniki za udział w opracowaniu samolotu rolniczego średniego udźwigu PZL M18 "Dromader" (1980 r.) oraz Dyplomem Honorowego Wyróżnienia 1978 r. "Błękitne Skrzydła", przyznanym przez pismo "Skrzydlata Polska" dla zespołu OBR SK Mielec za "konstrukcję, zbudowa­nie prototypów, zbudowanie partii próbnej oraz uzyskanie świadectwa typu dla samolotu rolniczego PZL M18 "Dromader".

Jarosław Rumszewicz ma żonę Martę oraz trzech synów i córkę. Synowie: Radosław Dobromir i Bogusław Ścibor poszli w ślady ojca i matki (również absolwentki MEL'u i pilota szybowcowego) i związali swoje życie z lotnictwem. Radosław, po ukończeniu studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (specjalność: lotnictwo, kierunek: pilotaż, w 2004 r. uzyskał tytuł mgr inż.) był pilotem w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu. Od 2005 r. pracował w Polskiej Regionalnej Linii Lotniczej EUROLOT S.A., a w 2007 r. został kapitanem pilotem na samolotach ATR 42 i ATR 72. Od 2010 r. (grudzień) jest kapitanem Airbusa A 320 i lata z bazy w Gdańsku w liniach WizzAir. Uprawia również latanie sportowe, specjalizując się w akrobacji lotniczej. Od 2001 r. jest członkiem kadry narodowej w akrobacji samolotowej. Jako reprezen­tant Polski, m.in. startował:
- w 2003 r. w Mistrzostwach Europy w Akrobacji Samolotowej Kategorii ADVANCED w Karlsborgu (Szwecja) i zdobył brązowy medal (3 miejsce) w klasyfikacji drużynowej. Za jego zdobycie został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem przez ministra edukacji narodowej,
- w 2003 r. został brązowym medalistą Mistrzostw Pol­ski w Akrobacji Samolotowej w Kategorii ADVANCED w Zielonej Górze,
- w 2007 r. zdobył brązowy me­dal w klasyfikacji drużynowej i 9 miejsce indywidualnie w Mistrzo­stwach Europy w Akrobacji Samoloto­wej w Joensuu (Finlandia).

Drugi syn- Ścibor w dniu 16.04.2012 r. rozpoczął loty pasażerskie jako oficer (drugi pilot) na samolotach ATR 72 w firmie OLT Express Regional, lot z Gdańska do Poznania.

Konstrukcje:
RW-01 "Skoczek"
, 1972-1976, amatorski samolot sportowy, motoszybowiec.
PZL M21 ”Dromader Mini” (”Lama”), 1980, samolot rolniczy.
PZL M25 "Dromader Mikro", 1983, projekt samolotu rolniczego.
WD-II mod. "Gacek", 1985, amatorski samolot sportowy.
PZL MXX "Leaper", 1990, projekt ultralekkiego samolotu rolniczo-patrolowego oraz szkolno-rekreacyjnego.
Stemme S 20, 1992, projekt samolotu dyspozycyjnego.
Rumszewicz samolot transportowy, 1999, projekt samolotu transportowego.

Galeria

  • Jarosław Rumszewicz. Zdjęcie z lat 1970-tych. (Źródło: Copyright Jarosław Rumszewicz).
  • Jarosław Rumszewicz. Zdjęcie z lat 1980-tych. (Źródło: Copyright Jarosław Rumszewicz).
  • Jarosław Rumszewicz (ok. 2005 r.). (Źródło: Copyright Jarosław Rumszewicz).

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Witek J. "Encyklopedia Miasta Mielca". Tom II. Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Korso". Mielec 2008.
[3] Informacje uzyskane od Jarosława Rumszewicza.
[4] "Analiza założeń technicznych firmy Avianord na rodzinę samolotów lekkich AW". Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Marzec 1991. (Ze zbiorów Jarosława Rumszewicza).
blog comments powered by Disqus