9M115 (9K115) "Metys", ok. 1978

Przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy. ZSRR.
Przeciwpancerny zestaw rakietowy 9K115 ”Metys”. (Źródło: Suradnik13 ”Wikimedia Commons”).
Po wprowadzeniu do uzbrojenia przeciwpancernych kierowanych pocisków rakietowych 9M111 ”Fagot” okazało się, że są one zbyt ciężkie i nieporęczne dla jednostek powietrzno-desantowych i specjalnych. Jednostki te z konieczności używały nadal przestarzałych 9M14M ”Maliutka” (”Malutka”).

W tulskim Biurze Konstrukcji Przyrządów (KBP) Szipunowa opracowano wobec tego 1978 r. miniaturowy pocisk 9M115 ”Metys”. Jego wygląd oraz konstrukcja wyrzutni 9P151 były bardzo podobne do 9M111 ”Fagot”, znacząco zmniejszono jednak masę i wymiary kompleksu oraz zastosowano celownik 9S816 o innej konfiguracji. Zrezygnowano np. z z instalowania w pocisku źródła zasilania, energię przekazuje się tym samym przewodem, co sygnały sterujące. Jej źródłem jest pirobateria zakładana do gniazda wyrzutni przed odpalaniem pocisku. ”Metys” przypomina wyglądem 9M111, ale ma tylko trzy stabilizatory i marker ulokowany poza osią pocisku. Jego masa wynosi tylko 6,3 kg. a wyrzutni 10 kg. Obsługę stanowi zwykle dwóch żołnierzy: jeden przenosi wyrzutnię z pociskiem(w sumie 17 kg), drugi trzy pociski (19 kg). Osiągnięcie gotowości bojowej zajmuje dobrze wyszkolonej obsłudze 12 s., a wszystkie cztery pociski mogą być odpalone w ciągu minuty. Czas lotu na max odległość wynosi tylko 5 s., a prawdopodobieństwo trafienia szacowane jest na 90 %. ”Metys” może być odpalany z pomieszczeń zamkniętych, a w razie potrzeby można go zdjąć ze statywu i odpalić z ramienia.

9M115 ”Metys” to najsłabszy radziecki ppk, a jego zasięg wynosi tylko kilometr.

W Polsce.

Przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe 9M115 ”Metys” weszły na uzbrojenie Wojska Polskiego w 1984 r.

Konstrukcja:

Dane techniczne 9M115 (wg [1]):
Rozpiętość- 300 mm, długość pocisku- 740 mm, długość kontenera transportowego- 800 mm, średnica pocisku- 93 mm.
Masa pocisku- 5,5 kg, masa pocisku w kontenerze transportowym- 6,2 kg, masa głowicy- 2,5 kg.
Prędkość pocisku- 220 m/s, zasięg- 70-1000 m, przebijalność pancerza- 500 mm.

Źródło:

[1] Szulc T. ”Radzieckie ppk”. Nowa Technika Wojskowa nr 8 i 9/1996.
blog comments powered by Disqus