Pion techniczny Aeroklubu PRL

Aeroklub PRL w swoim pionie technicznym opracował pod kierunkiem mgr inż. Borysa Puzeja kilka projektów przeznaczonych dla lotnictwa sportowego, na przykład:
- dokumentację chwiejnicy wysięgnikowej przystosowanej do szybowca IS-3 ABC, a przeznaczonej do propagandy szybownictwa wśród młodzieży oraz jako pewna pomoc przy szkoleniu,
- dokumentację chwiejnicy mostowej umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia,
- projekt wstępny motoszybowca o konstrukcji drewnianej z silnikiem tłokowym, przy równoczesnym założeniu docelowym zastosowania do niego silnika odrzutowego,
- koncepcję i warunki techniczne prostego szybowca do wstępnego szkolenia, pozwalającego na wykonywanie za specjalną wyciągarką jedynie małych skoków w celu przyuczenia młodocianych uczniów do przyszłych lotów na zwykłych szybowcach i inne.

Konstrukcje:
Projekt motoszybowca opracowany w pionie technicznym Aeroklubu PRL, projekt motoszybowca.
Projekt szybowca do wstępnego szkolenia opracowany w pionie technicznym Aeroklubu PRL, projekt szybowca szkolnego.

Źródło:

[1] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
blog comments powered by Disqus