Pidek Joseph (Józef)

Józef Pidek. (Źródło: Family Tree & Family History at Geni.com).

Józef Pidek urodził się 6 maca 1916 r. w Strzyżewicach. Stopień wojskowy kapral.

W latach 1933-1936 był bardzo aktywnym uczestnikiem budowy szybowca "Orlik" ("Ryś") w Strzyżewicach, zaimował się m.in. zaopatrzeniem w niezbędne części nabywane w Zakładach Mechanicznych Plage & Laśkiewicz w Lublinie.

Do formacji lotniczych Wojska Polskiego trafił najprawdopodobniej niedługo po zbudowaniu szybowca. Po odbyciu, w okresie 15.08.- 15.10.1938 r., kursu wyższego pilotażu w Bydgoszczy uzyskał uprawnienia pilota instruktora. Służbę pełnił w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie, natomiast jego eskadra szkoleniowa miała bazę w Oborach k. Konstancina- Jeziorny. Po mobilizacji (maj 1939 r.) znalazł się w składzie 21. (1) Eskadry Bombowej, z którą uczestniczył w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. na samolocie PZL-23B "Karaś". Dnia 13.09.1939 r., razem z drugim "Karasiem", z którym leciał w parze, na skutek utraty orientacji przymusowo lądował w Krzywinie (Sławucie?) na terenach sowieckich. Samoloty zostały internowane, a załogi (obserwatorzy, piloci i strzelcy) aresztowane przez NKWD i sądzone w Kijowie.

Józef Pidek był początkowo w niewoli sowieckiej, a po wymianie jeńców między ZSSR i III Rzeszą Niemiecką, w niemieckich obozach jenieckich. Podejmował kilka prób ucieczki zakończonych niepowodzeniem. Po zakończeniu wojny w obozie polskim w Niemczech napisał kilka książek. Jest autorem książki Samochód i generator: podręcznik dla kierowców i mechaników samochodowych: z rysunkami i zdjęciami z zakresu budowy samochodów i generatorów samochodowych wydawca: Obóz polski, 1947 r. Wspólnie z Sylwesterem Glaserem i Zbigniewem Siemiątkowskim wydali w wydawnictwie Obóz Polski dwie książki: Elektrotechnika pojazdów mechanicznych: podręcznik dla szkół i kursów kierowców samochodowych oraz Szkoła kierowcy samochodowego: podręcznik dla szkół i kursów: z rysunkami, zdjęciami i szkicami z zakresu: znaków drogowych, przepisów ruchu kołowego, budowy silników, samochodów i motocykli.

Po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady. W latach 1960- tych w Vancouver, zbudował dwa ultralekkie, amatorskie 2- miejscowe śmigłowce o nazwie Pidek JP.2B i Pidek PI-4. O ich budowie donosiła prasa fachowa (m.in. Jane's All the World Aircraft), ale później o nich było cicho.

Józef Pidek zmarł w 10 maja 2003 r. w Vancouver w wieku 87 lat.

Konstrukcje:
Pidek JP.2B, lata 1960-te, amatorski śmigłowiec ultralekki.
Pidek PI-4, lata 1960-te, amatorski śmigłowiec ultralekki.

Galeria

  • Józef Pidek z rodziną przy śmigłowcu Pidek JP.2B. (Źródło: via Forum Odkrywcy: Forum).

Źródło:

[1] Witkowski J. ”Polski wkład w technikę śmigłowcową”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[2] Taylor, John WR. "Jane's All The World's Aircraft 1963-64". Sampson Low, Marston, 1963.
[3] "Nieznany typ szybowca". Forum Odkrywcy: Forum.
[4] "Józef Pidek". Family Tree & Family History at Geni.com.
[5] Marian Paszkiewicz "Słownik biograficzny żołnierzy i represjonowanych mieszkańców gminy Strzyżewice 1914 -1950". Wydana staraniem Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego,  2019.
blog comments powered by Disqus