GP-10 "Axis", 2013

Ultralekki motoszybowiec i szybowiec doświadczalny. Polska.
Pierwszy prototypowy egzemplarz ultralekkiego szybowca GP 10 ”Axis” (OK-SKS 68). (Źródło: Peszke S.C.).

W 2011 r. oferta firmy Peszke S.C. została wybrana na drodze konkursu spośród szeregu innych na wykonanie i dostawę kompletu form prototypu motoszybowca z napędem pneumatycznym w ramach projektu Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim. Projekt realizowany był w ramach działania wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej: Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie B-4- Koordynator Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego- Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz członkowie klastra.

W projekcie uczestniczyła krośnieńska firma produkcyjno- usługowa Synergy Technologie, która zaprojektowała dwie wersje silnika przyjaznego środowisku- pneumatyczną i w pełni hybrydową- elektro- pneumatyczną. Silnik pneumatyczny został opracowany z myślą o napędzie dla lekkiego motoszybowca, z kolei odmiana hybrydowa- do napędu pojazdu serwisowego, opracowanego na potrzeby działań serwisowych związanych z motoszybowcem.

W 2012 r., aby przetestować napęd pneumatyczny, główny konstruktor firmy Grzegorz Peszke- Peszke S.C. zaczął opracowywać koncepcję no­woczesnego, ultralekkiego szybowca, nazwanego GP 10. W następnych wersjach przewidywano również zastosowanie napędu pomocniczego w postaci silnika elektrycznego. Skrzydła posiadały rozpiętość równą 13,5 m i obrys dwutrapezowy. Szybowiec otrzymał stałe pod­wozie. Jako materiał do budowy został użyty kompozyt szklany i węglowy. Celem konstruktora było uzyskanie wysokich osiągów, przy stosunkowo niskim koszcie jego produkcji, dzięki zastosowaniu nowo­czesnych materiałów do budowy, jak i technologii wyko­nania.

Projektowy motoszybowiec powstawał w Krośnie, w specjalnie do tego celu wybudowanej hali. W 2012 r., w ramach projektu Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim wykonano cztery prototypy, do celów badawczych oraz prób naziemnych i w locie. Trzy płatowce prawdopodobnie uległy zniszczeniu podczas testów, czwarty, który nie latał z jednostką napędową pozostał.

Prototyp szybowca GP 10 "Axis" został oblatany 24.09.2013 r. na lotnisku Jaromer w Czechach, również przez czeskiego pilota oblatywacza Juraja Cekana. Cała proce­dura dopuszczenia do lotu była uzgodniona przez czeski nadzór lotniczy, stąd otrzymał znaki rejestracyjne OK SKS 68.

Wkrótce zapadła decyzja, aby na bazie modelu podsta­wowego, zaprojektować dalsze modele rozwojowe tego szybowca: treningowe GP 11 "Pulse" i GP 12 "Flex", wyczyno­we GP 14 "Velo" w klasie 13,5 metrowej oraz GP 15 "Jeta" w klasie 15- metrowej.

Konstrukcja:
Jednomiejscowy średniopłat wolnonośny o konstrukcji z kompozytów z włókien szklanych i węglowych.
Skrzydło wykonane z kompozytów węglowych o obrysie dwutrapezowym. Zakończone wingletami i pomocniczymi kółkami.
Kabina zakryta.
Usterzenie w układzie T.
Podwozie jednotorowe- koło główne i kółko ogonowe, stałe.

Napęd- w wersji z napędem pneumatycznym- silnik pneumatyczny firmy Synergy Technologie zamontowany na pylonie nad środkową częścią kadłuba. Śmigło pchające, trójłopatowe.

Dane techniczne GP-10, projektowane (wg [1]):
Rozpiętość- 13,6 m.
Doskonałość- 41.

Galeria

  • Prototypy motoszybowca GP 10 z napędem pneumatycznym w czasie budowy w zakładach Peszke S.C. (Źródło: Peszke S.C.).
  • Prototyp motoszybowca doświadczalnego GP 10 z napędem pneumatycznym. (Źródło: Peszke S.C.).
  • Prototyp motoszybowca doświadczalnego GP 10 z napędem pneumatycznym. (Źródło: Peszke S.C.).
  • GP 10 ”Axis”, rysunek w rzutach. (Źródło: Peszke S.C.).
  • Pierwszy egzemplarz szybowca  GP 10 ”Axis” (OK-SKS 68). (Źródło: Sebastian Kawa).

Źródło:

[1] Peszke Aero Technologies.
[2] Murawski T. "Przegląd polskich szybowców 1945- 2017. Warszawa 2017.
[3] "Producent Szybowców Peszke S.C.: My budujemy własną teorię…". Portal · dlapilota.pl.
[4] "Producent Szybowców Peszke S.C.: Chcemy wprowadzić nową jakość...". Portal · dlapilota.pl.
[5] "Nowe szybowce powstają po cichu". Sebastian Kawa.
[6] "GP-10. Polska riposta". Motoszybowce nr 3-4/2013.
[7] "Już w czerwcu projekt EKOLOGICZNE, PNEUMATYCZNE SYSTEMY NAPĘDOWE W LOTNICTWIE ULTRALEKKIM będzie miał swój proekologiczny produkt". Strona Główna - SAMOLOTY.PL - wszystko o lataniu.
[8] "Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim". Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne - Lotnictwo ultralekkie.
[9]"Regionalny klaster, lotnictwo i…. Tajemnice poliszynela". Lotnicze podkarpackie.
[10] "Silnik PNEO (pneumatyczno-elektryczny)". Synergy Technologies.
[11] GP Gliders - the evolution of performance.

blog comments powered by Disqus