Libański Edmund

Edmund Libański. (Źródło: Jungowski Edmund ”O pionierach polskiej myśli lotniczej”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1967).
Znany we Lwowie pionier idei lotnictwa (autor licznych publikacji, założyciel Galicyjskiego Związku Lotniczo-Technicznego ”Awiata”), działacz społeczny i naukowiec, inż. Edmund Libański zaprojektował silnik lotniczy oraz (w 1909 r.) samolot według własnego pomysłu nazwany ”Monobiplan”.

Konstrukcje:
Libański ”Monobiplan I”, 1910, samolot pionierski.
Libański ”Jaskółka”, 1911, samolot pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus