Lutkowski- Palutkiewicz lotnia, 1973

Lotnia. Polska.
Lotnia zbudowana przez Jerzego Lutkowski ego. W powietrzu Andrzej Mądrzyk. Olsztyn k. Częstochowy. (Źródło: via Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/2005).

Jesienią 1972 r. Jerzy Lutkowski oraz Jan Palutkiewicz sporządzili wspólnie oryginalny projekt lotni. Jej konstrukcja była inspirowana artykułem o lotniach, który ukazał się w amerykańskim czasopiśmie "Popular Mechanics". Należała ona do pierwszej generacji lotni i była wzorowana na konstrukcji lotni Standard Rogallo. W budowie lotni uczestniczyli również Elżbieta Osow­ska i mgr inż. Jerzy Ziółkowski, który też dostarczył projekt poszycia i pomógł w uzyskaniu odpowiednich mate­riałów.

Pionierskie próby lotni zostały przeprowadzone na dawnym szybowisku "Osona", którego zbocza okazały się jednak zbyt płaskie dla lotni. Lutkowski przeniósł próby z lotnią do miejscowości Olsztyn k. Częstochowy. Tam też, wiosną 1973 r., wykonał historyczne, w pełni udane loty. Loty na tej lotni wykonywał również Andrzej Mądrzyk. Startując z olsztyńskich skał wzbijali się na wysokość kilkudziesięciu metrów i osiągali odległość ponad 350 m. O wyczynach pierwszych lotniarzy pisała prasa, filmowała ich loty Polska Kronika Filmowa i Telewizja Polska.

W 1974 r. powstała druga, ulepszona wersja lotni- Lutkowski- Palutkiewicz- Mądrzyk lotnia.

Konstrukcja.
Szkielet lotni składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Wykonany z rur duraluminiowych (?) i usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł.
Pokrycie jednostronne.
Uprząż przystosowana do lotów w pozycji siedzącej siedzącym.

Źródło:

[1] Ginter B. ”Lotnictwo amatorskie na Dolnym Śląsku”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[2] Majak W. "Zainteresowanie lotniami nie słabnie". Modelarz nr 5/1974.
[3] "Ikarom z Częstochowy. Narty na lato". Gazeta Częstochowska nr 1/1974.
blog comments powered by Disqus