Arla-I, 1921

Projekt samolotu wojskowego (rozpoznawczego?). Polska.
W umowie zawartej 17.02.1920 r. między Głównym Urzędem Zaopatrzenia Armii a Z. M. Plage & Laśkiewicz na produkcję samolotów Ansaldo A-1 ”Balilla” i Ansaldo A-300, zobowiązano wytwórnię do opracowania własnego projektu samolotu.

Projekt samolotu Arla-I (nazwa stanowiła skrót nazwisk właścicieli wytwórni: Arkuszewski-Laśkiewicz) został ukończony w sierpniu 1921 r. Konstruktorem samolotu był Stanisław Cywiński. Na początku października przesłano go do oceny w Departamencie Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Projekt został zwrócony do wytwórni w grudniu 1921 r. Budowy samolotu nie podjęto.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy zastrzałowy średniopłat.

Silnik- Fiat A 12 bis o mocy 221 kW (300 KM).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Radzik T., Witusik A. A., Ziółek J. "Słownik biograficzny miasta Lublina". Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1996.
blog comments powered by Disqus