THK-8, ok. 1945

Projekt szybowca szkolnego. Turcja.

THK-8 jest to nie zrealizowany projekt szybowca szkolnego o konstrukcji drewnianej, opracowany w wytwórni Türk Hava Kurumu Ucak Fabrikasi prawdopodobnie w latach 1944- 1945. Brak bliższych informacji.

Projekt powstał w okresie, kiedy w THK pracowali polscy specjaliści lotniczy, m.in. konstruktorzy inż. Stanisław Rogalski, inż. Jerzy Teisseyre i inż. Leszek Dulęba. Najprawdopodobniej byli oni konstruktorami tego szybowca.

Wg [1] i [3]- oznaczenie THK-8 nosił szybowiec akrobacyjny THK-3, czyli kopia niemieckiego szybowca DFS "Habicht”.

Źródło:

[1] Glass A., Kubalańca J. "Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.
[2] Genç Özgür "Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Uçak Fabrikasi". Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü. T.C. Ankara, 2018.
[3] Yavuz İsmail  "THK Etimesgut Uçak Fabrikası 1939-1950". Mühendis ve Makina Dergisi Tom 54 nr 636, (styczeń 2013).
blog comments powered by Disqus