TS "Galeon", 1965

Projekt samolotu pasażerskiego. Polska.

W 1965 r., prof. mgr inż. Tadeusz Sołtyk, po przerwaniu prac nad samolotem TS-16 ”Grot”, opracował w Instytucie Lotnictwa projekt szkicowy dwusilnikowego turbośmigłowego górnopłata pasażerskiego "Galeon".

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Glass A. "Samoloty których nie było". Skrzydlata Polska nr 4/1995.

blog comments powered by Disqus