Warchałowski Bolesław

Bolesław Warchałowski, Amerykanin pochodzenia polskiego, zamieszkały w Herkimer (stan New York) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

13.12.1915 r. zgłosił w USA do opatentowania wielosilnikowy samo­lot o dużej powierzchni płata nośnego. Patent nr 1.186.630 wydano mu 13.06.1916 r.

Znany jest z innego patentu, pochodzącego z 1921 r. (nr 1.370.388, zgłoszony 14.06.1920 r., wydany 1.03.1921 r.), w którym wyraźnie deklaruje polskie obywatelstwo, patent zaś dotyczy szpilki... do kapelusza. Jego kolejny projekt wynalazczy pochodzi z 25.02.1949 r. (zgłoszenie). 25.03.1952 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wydano mu patent nr 2.590.589, obejmując ochroną praw własności przemysłowej propozycję samolotu wyposażonego w dodatkowe zespoły napędowe (o napędzie elektrycznym) uruchamiane w przypadku awaryjnych sytuacji na starcie lub lądowań przymusowych. Przeniesiono tutaj i rozwinięto idee kreślone już w patencie z 1915/1916 r.

Konstrukcje:
Warchałowski (Bolesław) samolot, 1915, projekt dużego samolotu transportowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus