Szyszkiewicz M.

M. Szyszkiewicz, kandydat nauk matematycznych, zmarł krótko po 1901 r., nauczyciel w petersburskiej Szkole Rzemiosł, o którym brak bliższych informacji.

W końcu lat 1890- tych współpracował w Petersbur­gu z Norbertem Zawadzkim i wspólnie zgłosili 6.03.1901 r. do opatentowania w Rosji pionowzlot. Świadectwo Ochrony nr 13.546 nie zyskało jednak potwierdzenia ochroną praw wynalazczych, twórcom projektu odmówiono patentu wynalazczego.

Konstrukcje:
Zawadzki- Szyszkiewicz "Aerolokomotywa", 1901 projekt pionowzlotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Aerolokomotywy". Lotnictwo Aviation International nr 4/1991.
blog comments powered by Disqus