Szymański Zbigniew (Zenon)

Zbigniew (Zenon) Szymański, urodzony ok. 1872 r. w War­szawie, aeronauta i skoczek spadochronowy.

Na prze­łomie XIX i XX w. organizował i występował na wielu pokazach balonowych w Rosji, Austrii, w Królestwie Polskim i w Galicji, konstruktor własnych balonów i spadochronów.

Konstrukcje:
Szymański balon, 1892- 1911, balony na ogrzane powietrze.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus