Stokłosa Franciszek

Franciszek Stokłosa, Polak zamieszkały czasowo w Chicago (stan Illinois) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

19.12.1918 r. zgłosił w USA do opatentowania maszynę latającą (Flying-Machine). Patent nr 1.334.972 wydano mu 30.03.1920 r. Rozwiązanie opatentowano też w Wielkiej Brytanii (patent nr 155.733, zgłoszony 20.03.1920 r.), a doty­czyło pojazdu bojowego, który dzięki nabytej prędko­ści i działaniu sterowanego płata nośnego miał być zdolny do pokonywania części swej drogi w powie­trzu.

Konstrukcje:
Stokłosa Flying-Machine, 1918, projekt doświadczanej bojowej maszyny latającej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus