Smoliński Leopold

Leopold Smoliński, Niemiec pochodzenia polskiego, zamieszkały w Delmenhorst.

23.10.1913 r. uzyskał w Niemczech Wzór Użytkowy nr 577.719 na samolot. Brak danych uniemożliwia rekonstrukcję przedmiotu udoskonalenia. Być może właściciel wzoru użytkowe­go zamierzał podjąć lub nawet podjął budowę samo­lotu, którego rozwiązania techniczne bazowały na współczesnych mu konstrukcjach lotniczych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus