Rosenmann-Rożewski coleopter, 1909

Projekt pierścieniopłata pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.
Model pierścieniopłata Rosenmann-Rożewskiego na I Wystawie Awiatycznej we Lwowie w 1910 r. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 23.09.1909 r. Jan Bertold Rosenmann-Rożewski zgłosił w Austrii do opatentowania urządzenie napędowe i sterowe dla statków powietrz­nych i wodnych. Patent nr 54.302 wydano mu 1.02.1912 r. Proponował zespół śmigieł pracujących wewnątrz pierścieniowo kształtowanych płatów nośnych, usta­wionych w tandem, zabudowanych na wspólnym wale napędowym i napędzanych dowolnym silni­kiem. Z przodu i z tyłu kadłuba pierścieniopłat za­opatrzony był w powierzchnie, które mogły być prze­stawiane na swych osiach (jednej pionowej, drugiej poziomej) o kąt 90 stopni pełniąc zadania sterów kierunku i wysokości.

Model tego coleoptera- pierścieniopłata kon­struktor eksponował na i Wystawie Awiatycznej we Lwowie w 1910 r. Posiadał dwa śmigła umieszczone wewnątrz dwu pierścieni ustawionych w tandem, zaopatrzonych z przodu w płytowy ster wysokości, w tyle w podobny ster kierunku, po bokach w nie­wielkie powierzchnie nośne i stabilizacyjne zarazem. Model ten stanowił realizację patentowanego rozwią­zania.

Pierścieniopłat cieszył się zainteresowaniem konstruktorów zważywszy większą wydajność śmigła pracującego w osłonie cylindrycznej. Wymagana była jednak precyzja wykonania (odległość końca łopaty od wewnętrznej obudowy cylindra rzędu milime­trów). Trudności techniczne sprawiły, że różne ukła­dy pierścieniopłatów traktowano jako konstrukcje eksperymentalne, poszukując w takim układzie aero­dyny możliwości zwiększenia jej stateczności, sterow­ności i bezpieczeństwa lotu.

Galeria

  • Zespół śmigieł obudowanych w przekroju podłużnym i poprzecznym pierścieniopłata wg patentu Rosenmann-Rożewskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus