Rogala samolot, 1915

Projekt samolotu doświadczalnego. Polska / USA.
Rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne samolotu wg patentu Franciszka (Franka) Rogali. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 27.12.1915 r. Franciszek (Frank) Rogala zgłosił w USA do opatentowania samolot. Patent nr 1.182.317 wy­dano mu 9.05.1916 r.

Proponował układ samolotu znamienny rozwią­zaniami:
- 1. dwupłatowej powierzchni nośnej z wy­chylanym górnym centropłatem, mocowanym zawia­sowo na krawędzi spływu, uruchamianym dźwignią i blokowanym w odpowiednim położeniu na zębatym segmencie mechanizmem zapadkowym. Wychylenie klapy i wzrost oporu czołowego płata nośnego umoż­liwia kierowanie lotem w płaszczyźnie poziomej (ster wysokości),
- 2. dwupłatowego poziomego statecznika ogonowego, mocowanego obrotowo na osi pionowej przebiegającej przez wspornik w kształcie litery "U". Skrzynka statecznika obracana na osi, zmieniając kąt skosu i pełniąc zadania steru kierunku, ślizga się po rolkach w prowadnicach, które łączą ją i usztywniają z konstrukcją kadłuba. Powierzchnie statecznika ogo­nowego dzielą się na segmenty wychylane niezależnie od ruchu obrotowego skrzynki i wspomagające ste­rowanie drogą zmiany kąta skosu statecznika,
- 3. ka­dłuba złożonego z dwu kratownicowych belek, w części ogonowej łączonych poprzeczką a w części przedniej niosącego na łączącej je ramie silniki napę­dowe i kabinę przed którą na platformie usytuowano stanowisko broni pokładowej (np. działo),
- 4. zespołu napędowego w postaci dwu przeciwbieżnych śmigieł ciągnących usytuowanych symetrycznie względem osi samolotu, w osi kratownicowych belek kadłuba- w przestrzeni międzypłatowej oraz śmigła pchającego usytuowanego centralnie, za płatami nośnymi, po­między belkami kadłuba. Napęd od silników na wały śmigieł przekazywany jest za pośrednictwem główne­go wału napędowego z systemem przekładni i sprzę­gieł. Śmigła pracują na napędzie zespolonym, a dzięki sprzęgłom sterowane być mogą niezależnie.

Galeria

  • Rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne samolotu wg patentu Franciszka (Franka) Rogali. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus