Ratnowski rakieta

Projekt rakiety rozpoznawczej. Polska / Rosja.
W kwietniu 1917 r. tajny agent wojenny Rosji w Kopenhadze- płk Potocki- zawiadomił Główny Zarząd Wojskowo- Techniczny (GWTU), że Samuel Ratnowski opracował lotni­czy aparat fotograficzny, wynoszony w powietrze, na wysokość 600 m, za pomocą rakiety.

Wynalazca jest gotów przybyć do Petersburga i osobiście przedstawić swój projekt. 15.04.1917 r. GWTU zawiadomi­ło attache, że nie widzi potrzeby przyjazdu Ratnowskiego do Petersburga. Zarząd nie finansował podró­ży wynalazców, formułował opinie na podstawie dostarczanych mu opisów, obliczeń, rysunków, mo­deli projektów technicznych- był to materiał wystar­czający do oceny wartości propozycji i tego oczekiwał od Ratnowskiego.

Ratnowski przybył jednak do Petersburga i osobi­ście przedstawił swój wynalazek. Oceniał go płk inż. Seliwanow z Komitetu Technicznego GWTU. Z jego raportu wynika, że na rozkaz naczelnika GWTU wykonano model rakiety i przeprowadzono szereg eks­perymentów, które nie przyniosły jednak zadowalają­cych wyników. W konkluzji Seliwanow stwierdził, że pomysł Ratnowskiego nie ma walorów utylitarnych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus