Pietkiewicz Krzysztof

Krzysztof Pietkiewicz, syn Józefa, poddany Cesar­stwa Rosji, zamieszkały w Moskwie, szlachcic.

19.08.1888 r. poinformował gen. Piotra Siemionowicza Wannowskiego- ministra wojny Rosji, że wynalazł aparat latający, który może mieć znaczenie militarne, a jego cechą znamienną jest, że porusza się w przód i w górę bez balonu. Jeżeli mój aparat zyska Pana uznanie- pisał- to proszę dać mi możliwość jego budowy i przeprowadzenia prób.

Tyle wiadomo o projekcie Pietkiewicza, który 26.08.1888 r. dotarł do Głównego Zarządu Inżynierii (GIU) i do Komisji Zastosowań Militarnych Aeronautyki i Poczty Gołębiej. Komisja wydała o nim opinię, której treść nie jest znana.

Z lakonicznej wzmianki o charakterystykach apa­ratu latającego Pietkiewicza, zawartej w jego piśmie do ministra wojny, można jedynie sądzić, że prezen­tował typ śmigłowca.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus