Ogórkiewicz Piotr

Piotr Ogórkiewicz, zamieszkały w Łodzi.

7.05.1914 r. skierował pismo do mi­nistra wojny Rosji, informując go, że jest wynalazcą ogromnego statku powietrznego, któremu nadał miano "pancernika powietrznego", przewyższa bo­wiem wielkością największe okręty i lekko unosi się w powietrzu. Prosił o wcielenie go, jako ochotnika, do oddziałów lotniczych i stworzenie mu tam odpo­wiednich warunków do pracy nad realizacją projektu. W zakończeniu pisma podkreślał, że na odpowiedź będzie czekał 10 dni.

9 maja 1914 r. Główny Zarząd Wojskowo- Techniczny (GWTU) zawiadomił Ogórkiewicza, że jeśli pragnie otrzymać odpowiedź urzędu, to powinien przesłać na jego adres znaczki skarbowe wartości 75 kop. za stronę prośby i tyleż za odpowiedź. Na tym korespondencja się urwała.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus