Myszkowski Karol

Karol Myszkowski urodził się prawdopodobnie ok. roku 1840- 1850. Był absolwentem paryskiej Szkoły Polskiej, później służył w armii fran­cuskiej osiągając stopień pułkownika.

W 1877 r. mieszkał w Wersalu, z końcem XIX w. współpracował z czasopismem Soir, jednym z najbardziej radykalnych organów antydreyfusistów. Tzw. afera Dreyfusa- polityczny skandal we Francji, który wybuchł z końcem XIX w., stał się przyczyną kryzysu politycznego i społecznego, pociągając za sobą poważne zmiany w życiu kraju. Po obu stronach sporu rodził gorące emocje, którym ulegał również Myszkowski. Być może to w tej atmos­ferze Myszkowski wyzwał na pojedynek Josepha Rainacha, francuskiego polityka, dziennikarza i pisarza niemiecko- żydowskiego pochodzenia, deputowanego parlamentu francuskiego, który prowadził kampanię prasową w obronie Alfreda Dreyfusa, za obrażający Myszkowskiego artykuł w Siecle.

Z początkiem XX wieku dowodził artylerią armii francuskiej w Tunisie, w 1906 r. za zasługi wojenne odznaczono go orderem Legii Honorowej.

Techniką lotniczą zainteresował się w roku 1906 z uwagą śledząc w latach następnych wyczyny Alberto Santos Dumonta, Henry Farmana, Louisa Blériota, braci Wright.

4.10.1910 r., już po jego śmierci siostra Myszkowskiego Maria Luiza, spadkobierczyni praw wynalazczych brata, zgłosiła we Francji do opatento­wania aeroplan bezskrzydłowy. 12.12.1910 r. wydano jej patent wynalazczy nr 421.095.

Karol Myszkowski zmarł zapewne w drugiej połowie 1910 r.

Konstrukcje:
Myszkowski aeroplan bezskrzydłowy, 1910, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus