Mroczkowski Aeroplane, 1913

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / USA.
Schemat samolotu zaopatrzonego w osłonę silnika i kabinę pilota na lądowisku. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

W dniu 29.12.1913 r. Stanisław Mroczkowski zgłosił w USA do opatentowania samolot (Aeroplane). Patent nr 1.096.639 wydano mu 2.05.1914 r.

Przedmiotem ochrony był samolot wielopłatowy (z dwoma płatami w układzie tandem i jednym osadzonym na wysięgniku, pomiędzy nimi lecz wyżej, wsparty na kratownicowym kadłubie z podwoziem kołowym: głównym i ogonowym na widelcach, z konwencjonalnym usterzeniem ogonowym oraz ze­społem dwu śmigieł ciągnących usytuowanych poni­żej przedniego płata, na wysięgnikach, symetrycznie z obu stron kadłuba, o napędzie zespolonym z silnika (transmisja pasowa) spalinowego umieszczonego w centralnej części kadłuba

Znamienny rozwiąza­niem ruchomej osłony typu markizy rozciąganej pomiędzy dwoma krawędziami płata górnego a tylną krawędzią płata przedniego i przednią tylnego. Za przednim płatem umieszczono wałek równy jego rozpiętości, w którym osadzono sprężynowy zwijacz płóciennej osłony rozciąganej na linkach. Podobną konstrukcję posiada mechanizm zwijania i rozwijania osłony umieszczany pomiędzy krawędzią natarcia tylnego płata nośnego a listwą spływu górnego. Wprowadzenie tych osłon służyć miało ochronie odkrytej części kadłuba mieszczącej silnik i stanowisko pilota podczas postoju samolotu na lądowisku.

Galeria

  • Schemat samolotu zaopatrzonego w osłonę silnika i kabinę pilota na lądowisku. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus