Miketta Paul

Paul Miketta, Ślązak, zamieszkały w Rybniku.

15.01.1913 r. uzyskał w Niemczech Wzór Użytko­wy nr 539.882 na jednopłat w formie strzały. Wobec braku opisu wiadomo jedynie, że rozwiązanie odnosi­ło się do samolotu jednopłatowego, którego płat po­siadał znaczny skos do tyłu.

Projekt Miketty mieścił się zapewne w tym nurcie poszukiwań, który zmierzał do nadania samolotowi kształtów aerodynamicznych, ograniczenia oporów czołowych i dużej prędkości lotu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus