Michalewski szybowiec, 1912

Projekt szybowca pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.
W 1912 r. Jan Kazimierz Michalewski opracował projekt szybowca, który na Kon­kursie ZASPL zajął w lutym 1913 r. 3 miejsce. Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskali członkowie ZASPL, bracia Tadeusz i inż. Władysław Florjańscy.

Wyko­nany model szybowca prezentowany był na II Wy­stawie Awiatycznej we Lwowie w 1913 r. Szybowiec był jednopłatem, ale jego projektu nie zrealizowano.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus