Menu-Ret

Menu-Ret, pseudonim artysty cyrkowego, występują­cego w 1909 r. w cyrku warszawskim.

W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Dnia mówił, że jako mechanik pracował w Paryżu w fabryce samochodów i aeroplanów Alberto Santos-Dumonta. Sam opraco­wał też własny projekt samolotu, ale brak środków finansowych sprawił, że porzucił myśl jego budowy.

Jako entuzjasta cyrku opracował natomiast przyrząd, który pozwolił mu przygotować widowisko człowiek- bąk. Wchodził na stalową tarczę podwieszoną wysoko nad areną, zakończoną o dołu żelazną kulą, która wchodziła w metalową rurę o dł. 3 m. Za po­mocą pedałów wprawiał tarczę w szybki ruch wirowy i nagle ją odczepiał. Tarcza oparta o metalową rurę obracała się i pochylała tak bardzo, że tworzyła z rurą niemal kąt prosty. Temu widowisku zawdzięczał cyrkową sławę, zainteresowało ono również wielu techników i inżynierów, ale nie zdradził nikomu ta­jemnicy wynalazku, do którego doszedł drogą ma­tematycznej kombinacji. Po raz pierwszy demon­strował je w paryskim Variette Folies Bergère.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus