Majewski pierścieniopłat, 1909

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Rosja.

W dniu 5.12.1909 r. Mikołaj Majewski uzyskał w Rosji Świadectwo Ochrony nr 41.701 na śmigło lotnicze, po zbadaniu zdolności patentowej rozwiązania odmówiono mu wydania patentu wynalazczego. Brak opisu sprawia, że rekonstrukcja jego śmigła może być jedynie hipo­tetyczna.

W zbiorach Rosyjskiego Państwowego Ar­chiwum Historycznego (RGIA) w Petersburgu znajdują się rysunki samolotu ze śmigłem obudowanym sygnowane przez Mikołaja Majewskiego. Włączono je w zbiór dokumentacji dotyczącej wniosku patento­wego Wacława Czapiewskiego, zapewne przy okazji badania zdolności patentowej tego ostatniego (patrz Czapiewski samolot bezzałogowy).

Rysunki przedstawiają samolot, którego kadłub stanowią dwa lub cztery cylindry o przekroju kołowym, w których osadzono śmigła ciągnące. Śmigła pracują na napę­dzie zespolonym z jednego, centralnie umieszczonego silnika, przez przekładnie pasowe. Płaty nośne wspar­to o górne i dolne krawędzie cylindrów. O dolne kra­wędzie centralnych cylindrów wsparto też podwozie kołowe (dwa wózki dwukołowe z przodu i tyłu samo­lotu). Nie można również wykluczyć, że Majewski współpracował z W. Czapiewskim. Być może praco­wali niezależnie, a M. Majewski samodzielnie rozwijał ideę pierścieniopłata. W każdym razie analogie po­między ich projektami są widoczne- szczególnie w rozwiązaniu śmigła obudowanego i pierścieniowe­go kształtu płata nośnego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus