Majewski-Rutkowski ornitopter, 1912

Projekt ornitoptera pionierskiego. Polska / Niemcy.

W dniu 23.10.1912 r. Jan Majewski wraz z Aleksan­drem Rutkowskim uzyskał w Niemczech Wzór Użyt­kowy nr 559.506 na jednopłat z ruchomymi płatami nośnymi i przestawnymi śmigłami żaluzjowymi.

W braku opisu można jedynie sądzić, że chronione wzorem użytkowym rozwiązanie dotyczyło ornitoptera zaopatrzonego dodatkowo w zespół napędowo- śmigłowy. Nie można jednak wykluczyć, że funkcje śmigła pełniły równocześnie ruchome skrzydła, kryte żaluzjowo.

To rozwiązanie zapewne Rutkowski- już samo­dzielnie- przedstawił w 1914 r. do ochrony również w Rosji. Patentu nie uzyskał. Wiadomo jedynie, że jego propozycja stanowiła przedmiot oceny Komitetu Technicznego Głównego Zarządu Inżynierii.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus