Mackiewicz apa­rat latający, 1910

Projekt pionierskiego apa­ratu latającego prawdopodobnie w układzie pierścieniopłata. Polska / Rosja.
16.05.1910 r. Hipolit Mackiewicz złożył Głównemu Za­rządowi Inżynierii (GIU) propozycję wdrożenia apa­ratu latającego opartego na zasadzie kół skrzydlatych - tym mianem określano wówczas zazwyczaj samolot w układzie pierścieniopłata.

Do prośby o finansowa­nie doświadczeń, a dalej budowy aparatu, obiecywał załączyć memoriał opisowy wynalazku, szkice i rysunki, których jednak nie wysłał, oczekując ze strony Ministerstwa Wojny konkretnej propozycji- zamówienia jego aparatu latającego. Dlatego oferta jego nie zawierała szczegółów. W razie braku odpo­wiedzi zastrzegał sobie (po upływie miesiąca) swobo­dę oferowania wynalazku innym osobom i instytu­cjom, wszystkim, którzy byliby skłonni finansować realizację jego idei, która- jak pisał- potwierdzona została na drodze eksperymentu.

GIU dokonał oceny projektu Mackiewicza i uznał, że jest on dla armii nieprzydatny.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus