Maciewicz samolot, 1910

Projekt morskiego samolotu lub wodnosamolotu rozpoznawczego operującego z okrętów. Polska / Rosja.
W dniu 15.07.1909 r. Lew (Leon) Maciewicz wygłosił wykład O typie samolotu morskie­go. Opracował projekt samolotu wodno- lądowego, a władzom wojskowym Rosji przedstawił projekt wykorzy­stania okrętu wojennego w roli lotniskowca, sam opracował przy tym projekt katapulty startowej.

Od 8 do 20.02.1910 r. przebywał we Fran­cji. Morski Komitet Techniczny i Nadzwyczajny Ko­mitet Odbudowy Floty Wojennej skierowały go tam celem zapoznania się ze stanem techniki lotniczej. 23.02.1910 r. na krótko powrócił do Rosji. Ponownie wyjechał do Francji gdzie kierował zakupem samolo­tów i szkoleniem lotniczym pierwszej grupy oficerów rosyj­skich. Również sam szkolił się na pilota. W czasie nauki pilotażu i po powrocie do Rosji nadal pracował nad projektem własnego samolotu, przystąpił do opracowywania książki o żegludze po­wietrznej w wojnie morskiej.

Opracował projekt dwupłata, który mógłby prowadzić rozpoznanie nad morzem. Miał to być samolot dwuosobowy. Start z pokładu okrętu realizowany miał być z pomocą specjalnego wózka, odrzucanego z chwilą wzniesienia się aparatu w po­wietrze. Lądowanie realizowane było na własnym podwoziu kołowym samolotu, a dobieg skracany instalowaną na pokładzie siecią. Możliwe było również lądowanie na wodzie, na pływakach, po czym dźwigiem samolot podnoszony miał być na pokład.

Maciewicz wiele uwagi poświęcał promocji samolotu jako narzędzia walki, zwłaszcza jego wykorzystaniu w marynarce wojennej. Wskazywał też władzom wojskowym na możliwości użycia samolotu na okrę­tach podwodnych, co było wówczas bardzo śmiałym pomysłem.

Prace nad projektem zostały przerwane po śmierci Lewa Maciewicza, który zginął 7.10.1910 r. w katastrofie w czasie Wszechrosyjskiego Święta Lot­nictwa w Sankt Petersburgu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus