Karmanow Michaił

Michaił Karmanow, Rosjanin, porucznik, wynalazca spadochronu i aerostatu kierowanego z silnikiem naftowym (1879- 1882).

Od lat 1870- tych prowadził w Warszawie eksperymenty z wirnikami nośnymi i szybowcami, na któ­rych nawet wykonywał loty nad brzegami Wisły.

10.05.1882 r. VII Oddział Żeglugi Powietrznej Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Techników (IRTO) rozważał jego projekt wykorzystania śruby Archimedesa dla ruchu w powietrzu. Z protokołu posiedzenia wiadomo, że Karmanow prowadził eks­perymenty z wirnikiem. Wykonał go z drewna i pokrył płótnem. Średnica wirnika ok. 1,2 m, ciężar ok. 0,75 kg. Gdy wirnik był ustawiony poziomo to bez trudności jeden człowiek mógł wprawić go w ruch obrotowy z dużą prędkością. Gdy łopaty ustawiono pod katem 35 stopni to wirnik łatwo wyskakiwał przy tej prędkości z rury i wznosił się na wys. ok. 1,2 m.

Karmanow objaśniał też działanie swego spado­chronu, zbudowanego w formie lekko wygiętej ramy, jednostronnie obciągniętej płótnem. Karmanow pro­sił o pomoc w przeprowadzeniu eksperymentów, na niewielką skalę. Proponował by kierownictwo nad nimi objęła specjalna komisja, złożona z Filipienko, Fedorowa, Kuprianowa, Ewalda, Kuźmińskiego i Rykaczewa. Oddział uznał, że próby te można wesprzeć kwotą 100 rubli.

Konstrukcje:
Karmanow szybowce, lata 1870- tych, szybowce pionierskie.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus