Kaczyński "Polonia", 1914- 1915

Projekt samolotu myśliwskiego. Polska / Rosja.
Projekt samolotu ”Polonia” opracowany przez Franciszka Kaczyńskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).
W dniu 13.08.1914 r. Franciszek Kaczyński na ręce ministra wojny wysłał telegram: Wynalazłem samolot do niszczenia samo­lotów nieprzyjaciela itp. — wynalazca Kaczyński. Komitet Techniczny GWTU odpowiedział mu 20.08.1914 r., że w obecnym czasie zmiana typów samolotów znajdujących się na wyposażeniu armii nie jest możliwa. Nie udało się dotychczas odnaleźć materiałów informujących o przedmiocie oferty, formułowanych w związku z nią ocenach i decyzji GWTU. Poza dyskusją pozostaje, że propozycje Kaczyńskiego oddalono. W alfabetycz­nym spisie wynalazców, których propozycje rozpatrywano w 1914 r., podano również nazwisko Kaczyń­skiego, zaznaczając, że przedstawił projekt aparatu latającego w układzie samolotu.

13.08.1915 r.- już z Petersburga- ponowił wcześniejszą ofertę, zawiadomił przy tym GWTU, że dokonał wielu wynalazków o znaczeniu militarnym, chciałby ofiarować je Ojczyźnie, prosi więc o dotację umożliwiającą podjęcie ich realizacji. Wymieniał m.in. nożyce do pokonywania zasieków, przyrząd do samoczynnego wyławiania min morskich lub rzecznych, śmigło do szybkiego i cichego lotu samolotów, celownik- szczególnie przydatny dla uczących się strzelać ze strzelb i karabinów.

25.08.1915 r. Kaczyński przysłał m.in. rysunek śmigła swego projektu z 1908 r. Proponował również podjęcie budowy samolotu i lotniczego silnika turbinowego, zaznaczając, że do przygotowania modeli i rysunków niezbędne są mu odpowiednie środki. Załączył jedynie ogólne szkice samolotu (w widokach z góry, z boku i z przodu), któremu nadał miano "Polonia" . Kreślą one obraz samolotu jednopłatowego o aerodynamicznej formie, wzorowanej nieco na Etrich "Taube" z zespołem napędowym w postaci dwu śmigieł o napędzie indywidualnym, bezpośrednim, z dwu silników (turbin) mocowanych pod płatem, na wysokości krawędzi natarcia. Zbiorniki paliwa (dwa) sytuuje na centropłacie. Płatowiec opatruje dwukołowym podwoziem głównym- stałym i jednokołowym- ogonowym.

7.09.1915 r. Komitet Techniczny GWTU negatywnie ocenił projekt trału minowego jego pomy­słu, 18 grudnia zawiadomił go zaś, że nie potrafi ocenić śmigła i samolotu z turbiną z powodu braku szczegółowego opisu technicznego i odpowiednich rysunków.

Galeria

  • Szkic układu samolotu ”Polonia” w widoku z boku, z przodu, z góry. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus