Janiszewski Fiodor

Fiodor Janiszewski, syn Wasyla, poddany Cesarstwa Rosyjskiego, zamieszkały w Petersburgu.

W 1916 r. Główny Zarząd Wojskowo- Techniczny odrzucił jego ofertę podjęcia produkcji granatu ręcznego, długości 23 cm, złożonego z dwu cylindrów, jednego o średni­cy 50 mm i drugiego o średnicy 28 mm. Bezowocnie próbował go też opatentować (świadectwo ochrony nr 480).

Dysponujemy też informacją, pochodzącą z alfabetycznej listy osób, których propozycje wyna­lazcze z zakresu techniki lotniczej rozpatrywane były w 1915 r. przez instytucje Głównego Zarządu Wojskowo- Technicznego, że Janiszewski przedstawił projekt aparatu latającego nieznanego nam układu- być może samolotu.

Konstrukcje:
Janiszewski aparat latający, 1915, projekt aparatu latającego nieznanego układu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus